Klimavenlig mad

Klimavenlig mad handler om et ændret råvareforbrug, og om en bevidst energibesparende adfærd under madlavningen. De største CO2-besparelser opnår man gennem et ændret råvareforbrug: Mindre kød, mere brød, mere friskt grønt og frugt i sæson, mindre madspild....
 
Mere end 30 % af verdens menneskeskabte CO2 stammer fra vores fødevarer. Kødet er den største synder, især okse, kalv og lam.
 
I Danmark spiser vi alt for meget kød, det skader på tre fronter: klima, folkesundhed og miljø. Det gavner på alle tre fronter at spise mindre kød, eller som et minimum at flytte forbruget "fra venstre mod højre" på billedet.

 
Klimavenlig mad 
 
Mere end 30 % af verdens menenskeskabte CO2 stammer fra vores fødevarer, fra landbrug, forarbejdning og transport. Det er fra selve landbruget, det største udslip stammer, særligt udtalt når det er animalsk produktion. I de 30 % er endda ikke medregnet det CO2 udslip, som stammer fra skovrydning/skovafbrænding, som sker for at skaffe stadigt mere plads til produktion af bl.a. foder til verdens kødproduktion.  
 
Der er store potentialer for CO2 besparelser i klimavenlig mad. Enkle forsøg med 4 familier i København viste langt større CO2 besparelser via maden end via de kendte energispareråd, såsom el-sparepærer, spareskinner, kortere bad, mere cykel i stedet for bil osv. En familie viste en årlig CO2 besparelse via klimavenlig mad, der svarede til 21.000 km i bil, - det er halvvejs rundt om jorden.
 
Kommuner og virksomheder, som håndterer langt større mængder mad end den enkelte familie, kan via klimavenlig mad hurtigere opnå politikernes eller ledelsens klimamål-sætninger. Prøv for sjov - ud fra tallene på billedet  - at beregne, hvor meget CO2 man sparer om året bare ved at stege kylling i stedet for oksekød, - det bliver endnu sjovere, hvis man indfører en kødløs dag.
 
Klimavenlig mad giver som ekstra gevinster en sundere fødevaresammensætning og penge i overskud. Disse penge kan så passende investeres i mere økologi ikke alene til gavn for klimaet, men også til gavn for dyrevelfærden og miljøet bredt set.
 
Vi tillbyder levende peptalks eller seriøse foredrag om klimavenlig mad, og vi arrangerer kurser, der sætter fokus på lækker, velsmagende mad med mindre kød og flere grøntsager, især sæsonens danske.


Kontakt os

*


*

Relevante links: